VISION

Vi utvecklar framtidens akustik

Brekke & Strand Akustikk AS är ett fristående och renodlat specialistföretag med akustik, buller och vibrationer som kompetensområden. Tack vare vårt ständiga fokus på yrkesmässig kompetens, oberoende, kostnadseffektivitet och god kundhantering får vi vara med och bidra till några av Nordens största och mest prestigefyllda akustiska uppdrag. Våra råd ska vara tydliga och byggbara.

Vi tillhandahåller kompletta, högkvalitativa akustiska råd till byggindustrin, olje- och gasindustrin, transportsektorn och industrisegmentet.

Vi är medlemmar i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) och erbjuder heltäckande akustisk rådgivning av hög kvalitet.
Sedan starten 1988 har vi vuxit till att bli den största organisation som erbjuder akustisk rådgivning i Norge, och även en av de största i världen. Nästan hälften av våra rådgivare har över 15 års erfarenhet inom branschen och samtliga har en masterexamen (civilingenjör), doktorsgrad eller liknande. Företagets starka professionella engagemang visar sig bland annat genom en närvaro i landets forskningsmiljöer inom akustik, och vi är naturliga deltagare i nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Från och med april 2020 är Brekke & Strand Akustik certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitetsstyrning), ISO 14001:2015 (miljöledning) och ISO 45001:2018 (säkerhet och arbetsmiljöledning). Certifieringsorganet är Bureau Veritas.

Företaget har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Luleå, Oslo, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Bergen.

Vision:    Vi utvecklar framtidens akustik.
Mission:  Att bidra till en bättre livskvalitet genom framstående och heltäckande akustisk rådgivning.
Värden:  Lösningsorienterade. Engagerade. Kunniga.

akustik-framtid

VI DÄMPAR BULLER OCH VIBRATIONER

Fel sorts ljud påverkar

Brekke & Strand Akustik har under sina 30 år i branschen kommit att bli Nordens ledande specialister på rådgivning gällande ljud och vibrationer.

Bland våra drygt 110 mycket kvalificerade akustiker finns flera pionjärer med flera års erfarenhet inom bygg, industri och transport. Vi är dessutom aktiva i forskningsmiljöer, erbjuder omfattande utbildningar och föreläsningar och deltar i de referensgrupper som hanterar norsk lagstiftning gällande buller- och ljudförhållanden. Våra expertkunskaper gör att du som kund alltid kan förvänta dig de bästa möjliga råden från oss.